Davet

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

 TURİZM FAKÜLTESİ


Saygıdeğer akademisyenler ve turizm paydaşları,

Gümüşhane Üniversitesi, Turizm Fakültesi tarafından 14-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında Gümüşhane’de “Doğu Karadeniz Bölgesi, Sürdürülebilir Turizm Kongresi” ana temalı ulusal bir kongre düzenlenecektir. Kongrenin amacı, bölgesel ve yerel paydaşların görüşlerini farklı disiplinlerden araştırmacıların çalışmalarıyla harmanlayarak bilim dünyasına katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte akademisyenler, sektör temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri ve diğer turizm paydaşlarının katılımı ile güncel turizm konularının sürdürülebilir turizm yaklaşımı rehberliğinde ele alınması, paydaşların görüşleri doğrultusunda turizmin sürdürülebilirliğine zarar verecek uygulamaların tartışılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yer alan turizm paydaşlarının sürdürülebilir turizm yaklaşımı ile ilgili farkındalıklarının ve işbirliği olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Deneyimlerinizi paylaşmanız sektöre, bölgeye ve bilime önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Kabul edilen bildiriler kongre bildiriler kitabında yayınlanacak olup hakem heyeti tarafından uygun görülen bildiriler “Sürdürülebilir Turizm Özel Sayısı” ile Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi’nde yayınlanacaktır. Sizleri 14-16 Mayıs 2015 tarihlerinde aramızda görmekten onur duyacağız.

 

Kongre Düzenleme Komitesi Adına

Prof. Dr. İhsan Günaydın

Kongre Başkanı