Bildiri Konuları

 1. Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınma
 2. Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi
 3. Turizmin Etkileri (Ekonomik, çevresel, sosyo-kültürel vb.)
 4. Sürdürülebilir Turizm Yaklaşımı Kavram ve Uygulamalar
 5. Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri
 6. Turizm İşletmelerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 7. Sürdürülebilir Turizm Planlaması
 8. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları
 9. Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi
 10. Sürdürülebilir Kent Yönetimi (Citta Slow Hareketi)
 11. Sürdürülebilir Turizm Çeşitleri
 12. Sürdürülebilir Turizmde Paydaş Yönetimi
 13. Sürdürülebilir Turizm İşletmeciliği (çevreye duyarlı otel işletmeciliği)
 14. Korunan Alanların Sürdürülebilirliği
 15. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Çalışmaları
 16. Turizmde Yenilenebilir Enerji Kullanımı
 17. Sosyal Pazarlama (Sürdürülebilir turizm ve turistik ürün pazarlaması)
 18. Gümüşhane İli ve Sürdürülebilir Turizm